A+
A-
Wersja kontrastowa
Urząd Miejski w Myszyńcu

Budownictwo i gospodarka komunalna
Ustalenie numeru porządkowego budynku Ustalenie numeru porządkowego budynku
Usługa umożliwia przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na inny podmiot. Wniosek należy złożyć do Burmistrza Myszyńca, jeżeli teren jest położony na obszarze gminy Myszyniec. W wyniku rozpatrzenia wniosku, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, wydawana jest decyzja o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Wszystkie zawarte w decyzji ustalenia, warunki i wymagania mają charakter wiążący dla przyszłego inwestora, a także dla projektanta, opracowującego na zlecenie inwestora projekt budowlany.
Usługa umożliwia ustalenie warunków zabudowy dla terenu w przypadku braku planu miejscowego. Wniosek należy złożyć do Burmistrza Myszyńca, jeżeli teren jest położony na obszarze gminy Myszyniec. W wyniku rozpatrzenia wniosku, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w ramach, którego dokonywane są stosowne wymagane prawem uzgodnienia z innymi organami, wydawana jest decyzja o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Wszystkie zawarte w decyzji ustalenia, warunki i wymagania mają charakter wiążący dla przyszłego inwestora, a także dla projektanta, opracowującego na zlecenie inwestora projekt budowlany.
Usługa umożliwia uzyskanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego poprzez złożenie do Urzędu Miejskiego w Myszyńcu wniosku w powyżej sprawie.

Usługa umożliwia uzyskanie zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Usługa umożliwia uzyskanie zaświadczenie o zgodności zamierzonej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Usługa umożliwia zmianę decyzji o warunkach zabudowy np. jest ona wadliwa albo znacząco zmieniają się charakter i cechy inwestycji, która ma powstać. Wniosek należy złożyć do Burmistrza Myszyńca, jeżeli teren jest położony na obszarze gminy Myszyniec. W wyniku rozpatrzenia wniosku, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, wydawana jest decyzja o zmianie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Wszystkie zawarte w decyzji ustalenia, warunki i wymagania mają charakter wiążący dla przyszłego inwestora, a także dla projektanta, opracowującego na zlecenie inwestora projekt budowlany.
© 2024 Urząd Miejski w Myszyńcu
aplikacja: 1.10.001.003, baza: 1.8.5.8
Logotypy
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce